produkty prislusenstvi firma kontakt nákup shortkits galerie  
cesky česky
english english
deutsch deutsch
EDF 60/25 5103Dmychadlo Alfa Model EDF 60/25 je navrženo pro motor Mega 16/7/4(5) a AC motory s podobnými výkonovými charakteristikami (příkon 200W+)a pro rychlost letu 25 m/s. Dmychadlo může pohánět modely do celkové hmotnosti až 600 g a velikosti odpovídající ploše křídla 12-15 dm2. Hmotnost má na letové výkony modelu poháněného dmychadlem podstatně větší vliv než je tomu u modelů poháněných vrtulí. Proto je nutné šetřit opravdu každý gram.

Účinnost pohonné jednotky ovlivňuje jak přesné sestavení dmychadla, tak i jeho správná zástavba do modelu. Věnujte proto, prosím, následujícím řádkům maximální pozornost.

Sestavení dmychadla

Motor je v plášti ustředěn svým vnějším povrchem. Uvnitř pláště motoru jsou střídavě úzká a široká žebra. Úzká žebra odpovídají průměru motoru 24.3 mm, široká průměru motoru 25 mm. Při použití motoru průměru 25 mm je potřeba nožem, dlátem nebo brusným papírem snížit výšku úzkých žeber bez poškození širokých. V případě použití motoru s menším průměre je naopak potřeba otvor v plášti vhodně vyvložkovat - např.nosníky nalepenými na stěny pláště. Průměr motoru Mega 16/7/… (28 mm) vyžaduje výrazné zvětšení otvoru v plášti motoru. Je proto vhodnější použít verzi přímo upravenou pro zástavbu motoru Mega ( včetně unašeče ) - 5103/M .

Duralový unašeč je na hřídel motoru nalepen. Správná poloha unašeče vůči hřídeli motoru je jedním z rozhodujících faktorů pro správnou funkci dmychadla. Pokud bude unašeč "házet", bude při chodu vibrovat i rotor, což povede k výraznému snížení výkonu dmychadla a také brzkému zničení předního ložiska motoru. Při lepení dobře odmastěte unašeč i hřídel motoru - opatrné zdrsnění hřídele (např. jemným smirkovým plátnem) není na závadu. Je-li průměr hřídele Vašeho motoru větší než otvor v  unašeči, je nutné díru převrtat. "Po desetinách" to jde při troše trpělivosti a pozorné práci i ručně, bez soustruhu.

Vůle mezi pláštěm motoru a rotorem by měla být asi 0,5 - 1 mm. Pokud jsou pro uchycení motoru v plášti použity šrouby, je nutné zkontrolovat, zda rotor nezachytává o jejich hlavy. I při použití šroubů se zapuštěnou hlavou nesmí být vzdálenost mezi čely unašeče a motoru menší než 3,5 mm. Pro ustavení správné vzdálenosti je vhodné použít kousek balsy či polystyrénové folie vhodné tloušťky (asi 1,8 mm - závisí na velikosti ložiskové skříně motoru, nutno vyzkoušet), nasunutý po vyvrtání "těsného" otvoru na hřídel motoru. Tato podložka zajistí správnou polohu unašeče při lepení a rovněž zabrání případnému vniknutí lepidla do předního ložiska motoru. Malé množství lepidla z přiloženého balení naneste jak do otvoru v unašeči, tak i na konec hřídele. Hřídel vsuňte do unašeče, pootočením rozetřete lepidlo po celém povrchu a celek nechejte min. 30 minut zaschnout ve svislé poloze. Po zaschnutí lepidla podložku mezi unašečem a motorem odstraňte (vyloupněte). Při nízkých otáčkách motoru lze buď opticky nebo mechanicky zkontrolovat, zda unašeč neháže. Při optické kontrole pozorujte, do jaké míry kmitá odraz světla na rotujícím unašeči. Při kontrole mechanické přiložte lehce k rotujícímu unašeči bříško či nehet prstu - netlačte! Případné vibrace jsou cítit. Pokud je chvění velké, je lépe unašeč sejmout (nahřát unašeč páječkou a stáhnout) a po důkladném očištění hřídele i unašeče lepení opakovat. Malé chvění lze buď tolerovat nebo je odstranit opatrným přebroušením rotujícího unašeče brusným hranolem - motor musí být dobře upevněn. Zde je nutné sebekriticky zvážit vlastní schopnosti. Nešetrný zásah může stav výrazně zhoršit.

Před zasunutím motoru do pláště dmychadla sejměte s motoru všechny nálepky a povrch v případě potřeby očistěte. Šrouby dotahujte mírně - slouží pouze k upevnění motoru proti pootáčení a posuvu směrem dozadu. Proti případnému uvolnění vlivem chvění pojistěte šrouby kapkou lepidla (CA, PU, Epoxy). Motory, které nelze fixovat pomocí šroubů, zajistěte proti pohybu bodovým přilepením k žebrům uvnitř pláště (PU, Epoxy). Při použití motoru Mega je nutné pod statorovými lopatkami ( mimo ně je plášť velmi tenký a mohl by být poškozen!!!) jemným pilníkem vyškrábat drážky. Po zasunutí motoru do pláště se do těchto drážek nakape řídké CA lepidlo a tak se lopatky přilepí přímo k plášti motoru.Vodiče připájejte tak, aby šel motor do pláště zasunout.

Vůle mezi rotorem a unašečem musí mít minimální - pokud je vůle mezi rotorem a unašečem velká, je nutné na unašeč nalepit vrstvu tenké samolepící pásky. Rotor je vyroben s minimální vůlí mezi jeho lopatkami a pláštěm dmychadla. Po nasazení rotoru na unašeč a zašroubování upevňovacího šroubu (otvor v  unašeči musí být čistý - bez lepidla!) zkontrolujte, zda se rotor protáčí volně. Pokud tomu tak není - může to být způsobeno jak nesouosým uložením motoru, tak i výrobními tolerancemi při sestavování dmychadla - zjistěte průhledem přes dmychadlo, ve kterém místě lopatky rotoru zachytávají o plášť. Toto místo si označte, a po rozebrání dmychadla opatrně odbruste žebro(a) na protilehlé straně v plášti motoru tak, aby se motor posunul do polohy, při které už lopatky o stěny nezachytávají. Druhou možností je odbroušení lopatek - dovnitř pláště dmychadla vložte kousek brusného papíru drsnosti asi 200 a pomalým pootáčením rotoru obruste obvod lopatek. Tento způsob je sice rychlejší než předcházející, ale zmenšení průměru rotoru má negativní vliv na účinnost pohonné jednotky. Někdy pomůže i vyjmutí motoru z pláště a po mírném pootočení jeho opětovné zasunutí.

Kužel rotoru je na rotor nacvaknut. Obzvláště při použití výkonnějších motorů je vhodné pojistit jej bodovým přilepením CA lepidlem nebo tenkou vrstvou PU lepidla (spoj se snadněji rozebírá) - ale až po vyvážení dmychadla. Bodově je přilepen i zadní kužel k plášti motoru. Při použití motoru MEGA je nutné odbrousit osazení na zadním kuželu a ten přilepit přímo na zadní čelo motoru. Aerodynamické kryty vodičů by měl být v zákrytu za statorovými lopatkami.

Při zkoušení chodu dmychadlo držte tak, abyste nedeformovali jeho plášť - mohlo by dojít ke kontaktu lopatek rotoru s pláštěm a případnému poškození dmychadla. Způsobem "zkouška - omyl" najděte polohu rotoru vůči unašeči a poté kužele vůči rotoru, kdy dmychadlo běží s nejmenšími vibracemi. Je nutné označit si vstupní polohu jak rotoru vůči unašeči, tak i kužele vůči rotoru, jinak se brzy "ztratíte". Při této činnosti je potřeba značná dávka trpělivosti, ale přínos správného vyvážení jednotky pro její výkonnost a životnost je velmi podstatný. Jako každá rotující soustava má i toto dmychadlo své tzv. kritické otáčky, projevující se zvýšeným chvěním - tyto oblasti přecházejte co nejrychleji jak při zvyšování, tak při snižování otáček.

Motor není v dmychadle prakticky chlazen, což nečiní problémy při běžném létání do 10 min. letu. Mezi lety je však potřeba nechat motor vychladnout. Pokud má použitý motor konstrukci, která umožňuje průchod vzduchu vnitřkem motoru nebo průměr motoru umožňuje proudění vzduchu mezi povrchem motoru a pláštěm, je vhodné vyvrtat přídavné otvory na čele pláště dmychadla. Model i pohonnou jednotku nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření, např. za sklem auta.

Zástavba do modelu

Dmychadlo je možné upevnit do modelu pomocí vrutů za upevňovací patky. Při instalaci nesmí dojít k deformaci pláště - opět hrozí kontakt lopatek rotoru s pláštěm dmychadla.

Tvar a provedení přívodního kanálu a výstupní trysky mají velmi výrazný vliv na celkovou účinnost pohonu. Přívodní kanál by měl být co nejkratší, pokud možno s konstantním průřezem a bez velkých tvarových změn. Vstupní hrdlo musí být zaoblené - nejlépe s profilem poloelipsy nebo alespoň kružnice - v žádném případě nesmí být na vstupu ostrá hrana!!! Výstupní tryska by měla být dlouhá do 100 mm a její průměr by se měl plynule zmenšovat z 60 mm na 50 - 52 mm na výstupu (popř. na jiný průřez s obdobnou plochou). Výstupní hrana trysky by měla být ostrá a co nejtenčí. Vnější povrch trupu (gondoly) by měl na trysku navazovat co nejplynuleji. Celý kanál by měl mít hladký povrch bez nerovností a výstupků.


  zpět