produkty prislusenstvi firma kontakt nákup shortkits galerie  
cesky česky
english english
deutsch deutsch
P–47 THUNDERBOLT 0209
Blahopřejeme Vám ke koupi makety letounu z 2.světové války Republic P-47D Thunderbolt. Skutečný letoun vznikl na základě specifikací pro nový stíhací letoun, vydaných velením USAAC po prvních zkušenostech z bojišť 2.světové války. Rozpracovaný projekt letounu XP-44 se na základě těchto specifikací začal urychleně překonstruovávat pro pohon dvouhvězdicovým osmnáctiválcem Pratt & Whitney R - 2800, vybaveným turbodmychadlem. Výkon motoru 1490 kW a zástavba turbodmychadla si vynutili vznik nového letounu, jehož plánovaná vzletová hmotnost se pohybovala okolo šesti tun - vznikla tak největší a nejtěžší jednomotorová stíhačka 2.světové války. Prototyp letounu P-47 Thunderbolt vzlétl 6.května 1941. Do bojů se poprvé zapojil v Evropě na jaře 1943 . Byl to první stíhací letoun, který Američanům zajistil převahu nad nepřátelskými letouny a který nesl tíhu vzdušných bojů v nejobtížnějších fázích vzdušné ofenzívy proti nacistickému Německu i proti císařskému Japonsku. Nezanedbatelný je fakt, že P-47 byl i nejbezpečnější stíhačkou - z pohledu uživatelů. Díky své robustnosti jednak mohl bez problémů stíhat nepřátelská letadla prchající střemhlavým letem a v případě potřeby sám použít střemhlavého letu pro únik z nebezpečné situace , jednak poskytoval svému pilotovi dostatečnou ochranu při bojových letech i případných nouzových přistáních. Letouny P-47 Thunderbolt se vyráběly ve verzích B až N. U verze D se poprvé objevil kapkovitý kryt kabiny , který podstatně zlepšil výhled. Verze N měla nová křídla s větším rozpětím umožňující větší dolet - tato verze byla vyvinuta pro Tichomoří. Celkem bylo za 2.světové války vyrobeno 15 329 letounů P-47, z toho 12600 ve verzi D a jejich piloti na nich vykonali 546 000 bojových letů, při kterých zničili přes 7 000 letadel, 9 000 lokomotiv a 6 000 vozidel. Nejúspěšnější útvar, používající Thunderbolty, byla 56. stíhací skupina, která sestřelila 1 006 letounů při vlastních ztrátách 128 letounů. Thunderbolty sloužily kromě USA například ve Velké Británii, SSSR, Francii, Itálii, Číně, Brazílii, Bolívii, Dominikánské Republice, Ekvádoru, Guatemale, Chile, Mexiku, Peru, Iránu, Turecku a na Kubě.

Kat.číslo 0201
Dodávaná sada obtisků umožňuje postavit si maketu jednoho ze tří letounů:
 • P- 47D, Pengie IV, HV-M, 419718, tučňák na červeném pozadí, pilot kpt. Boleslaw Gladych
 • P- 47M, HV-Z, 421108, polská šachovnice (červené pole vpravo nahoře), pilot kpt. Witold Lanowski, 61 FS/ 56 FG, Boxted , Anglie, listopad 1944
 • P- 47M, Pengie V, HV-M, 421127, tučňák na bílém pozadí, pilot kpt. Boleslaw Gladych


Kat.číslo 0209
Dodávaná sada obtisků umožňuje postavit si maketu jednoho ze dvou letounů P-47D ve zbarvení 405. stíhací skupiny.

Model není určen pro úplné začátečníky, jeho řízení křidélky a výškovkou však bez problémů zvládne každý modelář s dostatečnou praxí v řízení modelů směrovkou a výškovkou např.slow - flyerů. Svými letovými vlastnostmi a výkony se však maketa P - 47D Thunderbolt blíží větším modelům a tím nabízí i podstatně pestřejší zážitky při létání.

Model, který jste si koupili má několik charakteristických znaků:
 • Maketa je prakticky hotová, Vám zbývá nanést obtisky, nainstalovat pohonnou jednotku a RC vybavení. Krabice, v níž jste model koupili, Vám umožní bezpečně jej přepravovat na letiště i skladovat.
 • Model je vyroben z polystyrenu s pevnější povrchovou vrstvou, která snižuje náchylnost na povrchová poškození. Všechna exponovaná místa jsou navíc chráněna plastovými kryty. Díky poměru letové hmotnosti a pevnosti použitého materiálu je model velmi kompaktní, riziko jeho poškození je při běžném provozu velmi nízké.
 • Při konstrukci modelu byla věnována maximální pozornost aerodynamickému řešení ( např. polosymetrický profil křídla, symetrický profil výškovky) , které zajišťuje vysokou aerodynamickou jemnost, z ní vyplývající značný rozsah rychlostí a letové vlastnosti běžné pro velké modely.
 • Nabízená škála vyzkoušených pohonných jednotek umožňuje postavit maketu s letovými výkony, které mohou na jedné straně odpovídat nejlepším slow-flyerům, na straně druhé pak plně akrobatickým modelům.
 • K ovládání modelu Vám vystačí RC vybavení běžné pro ovládání slow-flyerů - i s ním lze zalétat většinu akrobatických obratů (mimo ty, pro které je nezbytné ovládání směrovky).
 • Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujícím letové vlastnosti a výkony modelu je letová hmotnost. Hmotnost modelu bez zdrojů by měla být do 320g. Model s dvoučlánkem LiPol bude mít potom letovou hmotnost asi 380g, s šestičlánkem NiCd 500 mAh asi 420g. Udávaná maximální hmotnost by neměla být překročena - letové vlastnosti těžšího modelu se budou výrazně měnit k horšímu. Vzhledem k rychlému vývoji jak pohonných jednotek, tak i akumulátorů doporučujeme vždy zkontrolovat maximální odebíraný proud a podle něj volit proudově odpovídající regulátor.

Dokončení modelu

Je velmi jednoduché, přesto však, prosíme, následující řádky přečtěte pečlivě.

Při otevírání krytu kabiny postupujte následovně:
 • Zadní část kabiny opatrně nadzvedněte (asi 5mm ) ( I )
 • Kabinu posuňte směrem dozadu ( II )
 • Po uvolnění předního zámku nadzvedněte přední část kabiny ( III )
 • Uvolněnou kabinu vysuňte a sejměte s trupu ( IV )

Obtisky

Model je nastříkán barvou tvořící základní kamuflážní schéma. Imatrikulace a znaky jsou řešeny jako vodní obtisky. Jejich výhodou je především zanedbatelná hmotnost a minimální riziko poškození modelu při jejich nanášení. Práce s nimi však vyžaduje pozornost a pečlivost a proto Vám doporučujeme dodržovat následující pokyny:
 • Pokud je obtisk větší a nanáší se na zakřivenou plochu, po obvodě jej radiálně v několika místech nastřihněte.
 • Vystřihnutý obtisk namočte krátce (cca.5sec) do vlažné vody a provlhčit jej nechejte na rovné nesavé podložce.
 • Přilnavost obtisku k povrchu modelu je možné výrazně zvýšit použitím lepidla na tapety, které na povrch naneste před položením obtisku. Zkontrolujte, zda lepidlo po zaschnutí netvoří "mapy" - z tohoto důvodu jsou zpravidla nevhodná bílá disperzní lepidla.
 • Dostatečně provlhčeným obtiskem lze po podkladovém papíru volně posouvat. Obtisk mírně vysuňte přes okraj pokladového papíru, přečnívající část prsty přichyťte v místě, kde má být obtisk umístěn a podkladový papír vytáhněte. Pokud se obtisk neposouvá dostatečně lehce, navlhčete jej - voda Vám pomůže v případě potřeby uvolnit i již položený obtisk.
 • Obtisk opatrně přihlazujte a přebytečné lepidlo a případné vzduchové bubliny vytlačujte hadříkem nebo ještě lépe molitanovým válečkem směrem od středu ven. Nevytlačte všechno lepidlo! Obtisk bude povrch věrně kopírovat až po vyschnutí lepidla, tzn. po několika hodinách.
 • Pro zvýšení přilnavosti obtisků lze použít i roztok používaný při stavbě plastikových modelů. Zkontrolujte, zda roztok neleptá polystyrén a řiďte se návodem k použití.
 • Model je možné přestříkat tenkou vrstvou transparentního lesklého nebo polomatného (zakrýt kabinu!) akrylátového či syntetického laku podle Vašich představ o povrchu skutečného letadla. Vždy je však nutné vyzkoušet, zda lak není agresivní vůči polystyrenu a s ohledem na hmotnost stříkat jen velmi lehce.

A) RC vybavení

Orientační schéma zapojení je na výkrese. RC vybavení doporučujeme zkušebně sestavit mimo model a prověřit jeho funkci. Věnujte pozornost doporučením výrobců jednotlivých komponentů uvedených v návodech k použití. U přijímačů prověřte kompatibilnost daného přijímače s použitým krystalem - zkouška dosahu na zemi ( byť se může zdát v dnešní době zbytečnou) Vás nebude stát až tak moc, ale může hodně ušetřit...

B) Pohonná jednotka (motory s převodovkou MPJet, AC MPJet s rotačním pláštěm 28/7…)
 • Pohonná jednotka 1 je k motorové přepážce přišroubována třemi vruty 2.
 • Motorový kryt 3 můžete k trupu buď bodově přilepit (Epoxy, Pu) nebo přichytit kouskem samolepicí pásky. Při použití motoru s rotačním pláštěm je potřeba zvětšit středový otvor krytu.
 • Na hřídel převodovky nasuňte unašeč 4, na něj nasaďte vrtuli 5, podložku 6 (použijte podložku ze stavebnice, nikoliv ze sady pohonné jednotky, pozor na správnou orientaci) a celek stáhněte maticí 7.
 • Na podložku nacvakněte vrtulový kužel 8 - protisílu vyvozujte na vrtuli, ne na modelu.
 • Zkontrolujte, zda se vrtule otáčí volně a zda nedochází ke kontaktu rotujících a pevných částí.

C) Ovládání křidélek

Servo křidélek by mělo být s ohledem na tření táhel řízení dostatečně silné - doporučujeme použít servo s krouticím momentem od 15 Ncm. Tření táhel řízení je možné snížit namazáním vyjmutých táhel řídkým olejem - např. WD40
 • Konektor 9 nasuňte do otvoru v jednostranné páce serva, jehož vzdálenost od osy otáčení je asi 11 mm. Je-li otvor v páce u Vašeho serva příliš velký, je lépe vyvrtat otvor nový (průměr otvoru 1mm), než stávající vyvložkovávat.
 • Do otvoru v konektoru vsuňte kousek trubičky 10 dlouhé asi 6 mm.
 • Konektor s pákou nasuňte na táhla řízení - nejprve na jedno, potom i na druhé (obr.C1)
 • Podle rozměrů Vašeho serva upravte otvor v horním potahu křídla a případně vyřízněte otvor i v spodním potahu křídla - servo by mělo jít do otvoru těsně suvně. Servo může být v křídle uloženo buď šikmo nebo vodorovně (obr.C2). Servo nasuňte do otvoru v křídle tak, aby po nasazení páky serva (osa páky by měla být rovnoběžná s podélnou osou serva) tvořila táhla řízení hladkou křivku, aby bylo možné dotáhnout šrouby 1112 a pokud servo vystupuje z obrysu křídla, musí to být v prostoru vymezeném otvorem na spodku trupu. Správnému ustavení serva věnujte maximální pozornost - jen tak zajistíte dobrou funkci ovládání. Servo zajistěte proti pohybu tenkou vrstvou PU lepidla nebo Epoxy nanesenou v místech kontaktu serva s oběma potahy křídla - při případné demontáži servo bez poškození vyloupnete.
 • Šroub 12 lehce dotáhněte tak, aby odtokové hrany křidélek byly oproti odtokové hraně křídla zvednuty asi o 1,5 až 2 mm (obr.C3).
 • Vyzkoušejte, zda při plných výchylkách serva jsou maximální výchylky křidélek asi 10 mm (obr.C3) - pozor na správnou orientaci výchylek křidélek vůči výchylkám řídící páky! Pokud tomu tak není a nemáte možnost nastavit výchylky serv programově, změňte podle potřeby buď polohu táhel řízení v pákách řízení nebo spojovacího konektoru na páce serva. Teprve potom pojistěte konektor proti vypadnutí pružnou podložkou 13 nasunutou zespodu (páka serva je mimo model, optimálním nástrojem je trubička - např.náplň do propisovací tužky ) a páku serva našroubováním šroubu 11. Znovu nastavte křidélka do správné polohy a dotáhněte šroub 12. Táhla řízení pojistěte proti vypadnutí z pák řízení v křidélkách nalepením kousku trubičky (obr.C4).
 • Namísto pružné podložky 13 lze konektor pojistit proti vypadnutí nalepením kousku trubičky. Pokud je trubička nalepena dobře, tento způsob pojištění plně vyhoví a v případě potřeby je jeho demontáž podstatně jednodušší - trubička se odřízne.

D) Ovládání výškovky, uložení akumulátorů

Pro ovládání výškovky je vhodné servo s krouticím momentem od 7 Ncm. Obě pohyblivé plochy jsou spojeny vlepenou spojkou. Pokud se jedna z ploch vychýlí nadměrně ( mimo doporučovaný rozsah výchylek), může se spoj uvolnit a výchylky (především maximální) obou polovin pohyblivých ploch se potom mohou výrazně lišit. Tuhost lze obnovit vlepením "U" spojky z ocelového drátu průměru 1,5 mm (Epoxy).
 • Do otvoru na pravé straně úložné desky vlepte servo tak, aby bylo možné zašroubovat šrouby 1214 (CA, PU, Epoxy).
 • Do otvoru jednostranné páky serva vzdáleného asi 9 mm od osy otáčení vsuňte konektor 9. V případě potřeby vyvrtejte otvor nový. Do otvoru konektoru vsuňte kousek plastové trubičky 15 dlouhé asi 6 mm. Sestavu nasuňte na táhlo řízení a páku nasaďte na servo tak, aby její osa byla přibližně kolmo na osu táhla výškovky (obr.D1). Trubičku táhla řízení přilepte na vnitřní stranu trupu (Epoxy, PU).
 • Šroub konektoru 12 lehce dotáhněte - páka serva i výškovka jsou v neutrálu.
 • Zkontrolujte, zda maximálním výchylkám serva odpovídají výchylky výškovky asi 10 mm (obr.D2) - pozor na správnou orientaci výchylek výškovky vůči výchylkám řídící páky! Pokud tomu tak není a nemáte možnost nastavit výchylku serva programově, změňte podle potřeby buď polohu táhla řízení v páce řízení nebo konektoru na páce serva. Teprve potom pojistěte konektor proti vypadnutí pružnou podložkou 13 nasunutou zespodu (páka serva je mimo model) nebo nalepením kousku trubičky a páku serva našroubováním šroubu 14. Nastavte výškovku do správné polohy a dotáhněte šroub 12. Táhlo řízení pojistěte proti vypadnutí z páky řízení nalepením kousku trubičky (obr.D3).

Akumulátory jsou k nosné desce přichyceny pomocí samolepícího suchého zipu. Rovněž přijímač je k plastovému uložení křídla v trupu přichycen samolepicím suchým zipem. Anténu přijímače můžete vyvést spodkem trupu za křídlem a přichytit páskou ke trupu nebo nechat volně.

Pro snazší přepravu a uložení modelu je křídlo řešeno jako odnímací. Trup a křídlo jsou spojeny šroubem 16 - dotahujte s citem!

Pokud chcete vybavit kabinu pilotem, musíte překryt kabiny opatrně odlepit (je bodově přilepena) a po vlepení slepeného a natřeného pilota opět přilepit. Druhou možností je vlepit pilota do kabiny spodem po proříznutí otvoru v krytu - pozor, pokud se do kabiny dostanou piliny, určitě se Vám je nepodaří odstranit bez odlepení kabiny…

Kat.číslo 0201
Pokud jste se rozhodli pro verzi "M" (barevné schema II a III), nalepte před směrovku kýlek . Dosedací hrany je vhodné obrousit z vnitřní strany kýlku na minimální tloušťku tak, aby spoj na hotovém modelu byl co nejméně patrný.

E) Zalétání modelu

Kompletně sestavený model vyvažte posouváním akumulátorů po desce - předepsaná poloha těžiště je vyznačena na spodním plastovém krytu trupu příčnými ryskami (obr.E). Při vyvažování podepírejte model v místě značek prsty - model musí zůstat vodorovně nebo se mírně překlápět na příď. Správnou polohu akumulátorů si na desce vyznačte - lépe udělat v klidu doma, stejně jako kontrolu RC vybavení - tj. správnosti orientace a velikosti výchylek křidélek i výškovky a funkce regulátoru.

Model zaklouzejte do vyšší trávy a ověřte si reakce na řízení - pokud můžete, nastavte si na vysílači nelinearitu okolo 50% jak pro křidélka, tak pro výškovku. Motorový let se bude lišit podle použité pohonné jednotky - s "280" bude start trošku živější než u slow-flyera, se střídavým motorem se Vám model asi bude chtít vytrhnout z ruky - buďte připraveni na reakci na kroutící moment vrtule při malé rychlosti letu a tím nižší účinnost kormidel. Po vytrimování motorového letu si vyzkoušejte především mezní stavy - hlavní je pádová rychlost a chování modelu při přetažení a pádu. Až se s modelem sžijete, můžete vrátit křidélka do nuly. P-47D Thunderbolt má v porovnání s ostatními stíhačkami z 2.světové války výborné letové vlastnosti a nechá si toho hodně líbit. V žádném případě však nejde o model typu Fun Fly nebo akrobatický speciál - tomu musí odpovídat i způsob pilotáže. Reakce na příliš rychlé velké výchylky výškovky by Vás mohly překvapit - proto si je raději vyzkoušejte ve větší výšce.

Se zalétaným Thunderboltem nemusíte čekat na bezvětří. Díky rozsahu rychlostí a ovladatelnosti modelu bude brzy záležet pouze na Vás, kdy si půjdete zalétat.

Přejeme Vám hodně šťastných přistání.

ALFA MODEL s.r.o.

Seznam součástí a nářadí potřebných pro dokončení modelu, které nejsou součástí stavebnice:
 • Polyuretanové (PU) lepidlo, pětiminutové Epoxy, vteřinové lepidlo (CA).
 • Modelářský nůž, šroubováky, transparentní samolepicí páska, ( vrták 1 mm).
 • Pohonná jednotka s regulátorem a vrtulí, akumulátory - některé vyzkoušené doporučené kombinace jsou uvedeny níže.
 • Nejméně třípovelová RC souprava s dvěma mikroservy ( asi 10g) a miniaturní přijímač (do 10g).
 • Prodlužovací kablík (15cm) pro připojení serva křidélek k přijímači.
 • Nabíječka akumulátorů .


  zpět