produkty prislusenstvi firma kontakt nákup shortkits galerie  
cesky česky
english english
deutsch deutsch
P–47D Thunderbolt 0217
Blahopřejeme Vám ke koupi makety letounu z 2.světové války Republic P-47D Thunderbolt. Skutečný letoun vznikl na základě specifikací pro nový stíhací letoun, vydaných velením USAAC po prvních zkušenostech z bojišť 2.světové války. Rozpracovaný projekt letounu XP-44 se na základě těchto specifikací začal urychleně překonstruovávat pro pohon dvouhvězdicovým osmnáctiválcem Pratt & Whitney R – 2800, vybaveným turbodmychadlem. Výkon motoru 1490 kW a zástavba turbodmychadla si vynutili vznik nového letounu, jehož plánovaná vzletová hmotnost se pohybovala okolo šesti tun – vznikla tak největší a nejtěžší jednomotorová stíhačka 2.světové války. Prototyp letounu P-47 Thunderbolt vzlétl 6.května 1941. Do bojů se poprvé zapojil v Evropě na jaře 1943 . Byl to první stíhací letoun, který Američanům zajistil převahu nad nepřátelskými letouny a který nesl tíhu vzdušných bojů v nejobtížnějších fázích vzdušné ofenzívy proti nacistickému Německu i proti císařskému Japonsku. Nezanedbatelný je fakt, že P-47 byl i nejbezpečnější stíhačkou – z pohledu uživatelů. Díky své robustnosti jednak mohl bez problémů stíhat nepřátelská letadla prchající střemhlavým letem a v případě potřeby sám použít střemhlavého letu pro únik z nebezpečné situace , jednak poskytoval svému pilotovi dostatečnou ochranu při bojových letech i případných nouzových přistáních. Letouny P-47 Thunderbolt se vyráběly ve verzích B až N. U verze D se poprvé objevil kapkovitý kryt kabiny , který podstatně zlepšil výhled. Verze N měla nová křídla s větším rozpětím umožňující větší dolet – tato verze byla vyvinuta pro Tichomoří. Celkem bylo za 2.světové války vyrobeno 15 329 letounů P-47, z toho 12600 ve verzi D a jejich piloti na nich vykonali 546 000 bojových letů, při kterých zničili přes 7 000 letadel, 9 000 lokomotiv a 6 000 vozidel. Nejúspěšnější útvar, používající Thunderbolty, byla 56. stíhací skupina, která sestřelila 1 006 letounů při vlastních ztrátách 128 letounů. Thunderbolty sloužily kromě USA například ve Velké Británii, SSSR, Francii, Itálii, Číně, Brazílii, Bolívii, Dominikánské Republice, Ekvádoru, Guatemale, Chile, Mexiku, Peru, Iránu, Turecku a na Kubě.

Sada obtisků Vám umožňuje postavit si maketu jednoho z následujících letounů:
 • 432773 513.FS, 406.FG, Maj.Howard Park
 • 229290 513.FS, 406.FG, Lt.Arden A. Hitch, Belgium – Asche, 1945
 • 421091,420116 66.FS, 57.FG, Italy
 • 229002, 227179 64.FS, 57.FG, Korsika 1944
Model je určen pro pokročilejší modeláře, kteří už mají zkušenosti jak se stavbou tak i s létáním s modely Alfa Model ovládaných pouze křidélky a výškovkou. Tomu odpovídá svým obsahem i návod.
Tato verze modelu P-47 má ovládané všechny aerodynamické prvky jako skutečné letadlo. Instalace podvozku umožňuje starty a přistání na zpevněných rovných plochách. Vzhledem k velikosti modelu je přistání na podvozek vhodné pouze za dobrých povětrnostních podmínek. Především za silnějšího nebo nárazového větru je vždy bezpečnější přistávat na trávu na břicho. I při přistání na břicho lze díky poloze křídla použít vztlakové klapky a model tak při přistání výrazně zpomalit se současným zlepšením pádových vlastností..
Pro zachování dobrých letových vlastností doporučujeme nepřekračovat udanou maximální hmotnost. I při použití lehčích motorů a akumulátorů s menší kapacitou má model P-47 dostatečnou zásobu výkonu pro běžné létání i akrobacii.
Model je z výroby připraven na instalaci všech ovládacích prvků a stavebnice obsahuje všechny základní potřebné součásti. Při kompletaci modelu je však potřeba postupovat opatrně a přesně – platí především pro zástavbu podvozku.

Sestavení modelu

Obtisky

Model je nastříkán barvou tvořící základní barevné schéma. Výsostné znaky a taktické označení jsou řešeny jako vodní obtisky. Jejich výhodou je především zanedbatelná hmotnost a minimální riziko poškození modelu při jejich nanášení. Práce s nimi však vyžaduje pozornost a pečlivost, a proto Vám doporučujeme dodržovat následující pokyny:
 • Nanášení obtisků velmi zjednoduší použití roztoku používaného při stavbě plastikových modelů – je k dostání v modelářských prodejnách. Zkontrolujte, zda roztok neleptá polystyren a řiďte se návodem k použití.
 • Vystřihnutý obtisk namočte krátce (max. 5 vteřin) do vlažné vody a nechejte jej provlhčit na rovné nesavé podložce.
 • Dostatečně provlhčeným obtiskem lze po podkladovém papíru volně posouvat. Obtisk mírně vysuňte přes okraj podkladového papíru, přečnívající část prsty přichyťte v místě, kde má být obtisk umístěn, a podkladový papír vytáhněte. Pokud se obtisk neposouvá dostatečně lehce, navlhčete jej - voda Vám pomůže v případě potřeby uvolnit i již položený obtisk.
 • Obtisk opatrně přihlazujte a přebytečné lepidlo a případné vzduchové bubliny vytlačujte hadříkem nebo ještě lépe molitanovým válečkem směrem od středu ven. Nevytlačte všechno lepidlo – obtisk by hůře držel a mohly by se pod ním objevit světlé skvrny! Obtisk bude povrch věrně kopírovat až po vyschnutí lepidla, tzn. po několika hodinách.
 • Model je možné přestříkat tenkou vrstvou transparentního lesklého nebo polomatného (zakrýt kabinu!) akrylátového či syntetického laku podle Vašich představ o povrchu skutečného letadla. Vždy je však nutné vyzkoušet, zda lak není agresivní vůči polystyrenu, a s ohledem na hmotnost stříkat jen velmi lehce.
A) RC vybavení
Orientační schéma zapojení je na výkrese (obr.A). RC vybavení doporučujeme zkušebně sestavit mimo model a prověřit jeho funkci. Věnujte pozornost doporučením výrobců jednotlivých komponentů uvedených v návodech k použití.
K ovládání plně vybaveného modelu je potřeba 5 serv. Pravděpodobnost, že budou v provozu všechny současně a dojde k přetížení BEC regulátoru je za běžných podmínek velmi malá. Přesto pečlivě zkontrolujte parametry BEC Vašeho regulátoru.
Přijímač může být umístěn buď v prostoru nad křídlem nebo ve spodní části předku trupu. Další možností je připevnění přijímače na horní stranu křídla u odtokové hrany centroplánu. Do plastového uložení křídla v trupu je v tomto případě potřeba opatrně vyříznout montážní otvor. O umístění přijímače rozhodují především požadavky vyplývající z vyvažování modelu. Anténu přijímače můžete vyvést spodkem trupu za křídlem a přichytit páskou ke trupu nebo nechat volně. V každém případě by přijímač i jeho anténa měly být co nejdále od silových vodičů regulátoru a akumulátorů.

B) Trup, ocasní plochy
Kryt montážního otvoru trupu 16 se zasouvá pod přední lem kabiny, v přední části je přichycen magnety.

Pohonná jednotka
 • Pohonná jednotka 1 je k motorové přepážce přišroubována vruty 2.
 • Motorový kryt 3 můžete k trupu buď bodově přilepit (Epoxy, Pu) nebo přichytit kouskem samolepicí pásky. Podle použitého motoru zvětšete v případě potřeby středový otvor krytu.
 • Vrtule 5 je na hřídel motoru upevněna unašečem 4. Po dotažení matice 7 nacvakněte na podložku 6 vrtulový kužel 8 – protisílu vyvozujte na vrtuli, ne na modelu.
 • Zkontrolujte, zda se vrtule otáčí volně a zda nedochází ke kontaktu rotujících a pevných částí.
Výškovka
  Pro ovládání výškovky je vhodné servo s krouticím momentem od 0,07 Nm.
 • Servo výškovky je vlepeno (CA,PU,Epoxy) do otvoru na pravé straně úložné desky co nejtěsněji ke stěně trupu (obr.B1).
 • Vzdálenost spojky 9 od osy otáčení výstupního hřídele je asi 8mm – maximální výchylky výškovky jsou asi 10mm.
 • Otvor spojky pro uložení táhla řízení je vypouzdřen plastovou trubičkou 10 (obr.B2) .
 • Proti vypadnutí z páky serva je spojka 9 pojištěna pružnou podložkou 11 nebo nalepením kousku plastové trubičky 12.
 • Proti vypadnutí z páky ovládání výškovky zajistěte táhlo řízení nalepením kousku plastové trubičky na jeho konec.
 • Stejným způsobem jsou provedeny i všechny ostatní náhony.
 • Trubičku táhla řízení přilepte na vnitřní stranu trupu (PU, Epoxy).
 • Při dotahování šroubu 13 jsou servo i výškovka v neutrálu.
Směrovka
 • Pro ovládání směrovky vyhoví jakékoliv co nejlehčí servo – musí se ovšem spolehlivě vracet do neutrální polohy.
 • Servo směrovky je vlepeno do otvoru na levé straně úložné desky (obr.B1), instalace je stejná jako u serva výškovky.
 • Vzdálenost spojky 9 od osy otáčení výstupního hřídele je asi 11mm – maximální výchylky směrovky jsou asi 15mm.
Akumulátory jsou k nosné desce přichyceny pomocí samolepícího suchého zipu. Suchý zip použijte i pro připevnění přijímače a regulátoru.
snazší přepravu a uložení modelu je křídlo řešeno jako odnímací. Trup a křídlo jsou spojeny šroubem 14 – dotahujte s citem! Vzhledem k nutnosti odpojování kablíků serv křidélek je vhodné model demontovat pouze před delší letovou přestávkou.
Pokud chcete vybavit kabinu pilotem, musíte překryt kabiny opatrně odlepit (je bodově přilepena) a po vlepení slepeného a natřeného pilota opět přilepit.

C) Křídlo
Serva křidélek a podvozku jsou zapuštěna do spodního potahu ve společné šachtě v přední části centroplánu křídla( obr.C1). Na spodním potahu jsou otisky přibližné polohy serv. Konečné rozměry výřezů a jejich poloha jsou dány rozměry použitých serv. Při pohybu serv nesmí docházet ke kontaktu pohyblivých částí s křídlem ani mezi pohyblivými částmi obou serv navzájem a to v celém rozsahu výchylek!!! Serva jsou proto umístěna tak, aby výstupní hřídele pák byly na protilehlých stranách šachty a v dostatečné vzdálenosti jak od křídla, tak i od sebe navzájem. Servo křidélka je umístěno těsně u předního nosníku ( obr.C1) .

Křidélka
 • Servo křidélek by mělo být s ohledem na tření táhel řízení dostatečně silné – doporučujeme použít servo s krouticím momentem od 0,15 Nm. Tření táhel řízení je možné snížit namazáním vyjmutých táhel řídkým olejem – např. WD40 a jejich ohnutím do tvaru ohybu trubky.
 • Vzdálenost spojky 9 od osy otáčení výstupního hřídele je asi 8mm( obr.C1) – maximální výchylky křidélek jsou asi 10mm.Táhla zkraťte tak, aby jejich volné konce vyčnívající ze spojky byly co nejkratší.
 • Při dotahování šroubu 13 (servo je v neutrálu) jsou křidélka buď v neutrálu nebo mírně vychýlena nahoru – asi 1-1,5mm na odtokové hraně.
Podvozek
 • Dle přiloženého návodu sestavte předběžně podvozkové nohy – bez lepení a táhel. Použijte páky 85°.
 • Jmenovité délky uhlíkových tyček jsou na obr.C2 . Tyčky uřízněte asi o 2mm delší a na konečný rozměr je dobruste až při ustavování mechanismu do křídla. Při použití odpruženého podvozku se rameno s kolem odklápí směrem dozadu.
 • Podvozkovou nohu vložte do otvoru v základové desce. Posouváním rámečku mechanismu a úpravou délky uhlíkových tyček najděte správnou polohu rámečku v základové desce. Kolo musí být pootočeno tak, aby bylo v otevřené poloze rovnoběžné s osou trupu. Proti vypadnutí zajistěte kolo nalepením kousku trubičky na konec osy kola. Podvozková noha ani kolo se nesmí v krajních polohách ani během zavírání / otevírání podvozku dotýkat křídla. V případě potřeby je možné otvor v základové desce mírně zvětšit a rámeček podkládat.
 • Po ustavení rámečku označte polohy otvorů pro připevňovací vruty. Po vyjmutí rámečku otvory v desce opatrně vyvrtejte – pozor na provrtání horního potahu křídla!
 • Rámeček přišroubujte k desce a za neustálé kontroly podvozkovou nohu postupně slepte (CA). Nejprve vlepte uhlíkovou tyčku do uložení čepu kola. V obrácené poloze křídla pak vlepte nohu do páky mechanismu – kontrolujte správnou polohu kola vůči ose trupu. Při lepení tyčku vsuňte do příslušného dílu a lepidlo kápněte do lemu spoje. Výlisky mají vnitřní osazení , které po vyplnění lepidlem zajistí vyhovující spojení. Nanesení lepidla dovnitř otvoru a následné nasouvání tyčky vede zaručeně k vážným potížím.
 • Pro ovládání podvozku je potřeba servo s krouticím momentem od 0,15 Nm (např.C261). Vzdálenost spojek 9 od osy otáčení oboustranné páky serva je 11mm.
 • Táhla mírnými ohyby natvarujte tak, aby v zavřené poloze podvozku přiléhala co nejvíce k hornímu potahu a nepřekážela kolům (obr.C3). Táhla zkraťte aby jejich volné konce vyčnívající ze spojek byly co nejkratší.
 • Při ustavování dotáhněte šrouby 13 - servo je ve správné(!) krajní poloze, páka serva je vychýlena asi 45°, podvozek je zatažený, táhla vymezují vůle (bez předpětí!).
 • Po otevření podvozku musí dojít k jeho bezpečnému zamknutí, ale táhla nesmí jít na doraz. Doladění je nejjednodušší s využitím možnosti nastavení trimů, výchylek nebo koncových poloh na vysílači. V obou krajních polohách musí mít uzamykací mechanismus vůle!!! Pokud bude až na dorazech, může dojít ke stálému zatěžování serva s možností jeho poškození. V krajním případě může být poškozen i BEC, což za letu způsobí havárii modelu.
 • Na křídlo přilepte kryty zatahovacích mechanismů. Drážky rozšiřte tak, aby kryty kol 15 měly dostatečnou vůli. Kryty kol přilepte na zavřené podvozkové nohy. V případě potřeby je mírně prohněte tak, aby co nejvíce lícovaly s okrajem šachty pro kolo. Kryty je možné vyztužit nalepením uhlíkové pásnice na jejich vnitřní strany.
 • Ostruhové kolo může být pevné nebo volně otočné(vlečené). Pokud se rozhodnete pro pevné ostruhové kolo, ohněte drát ostruhy podle obr.C4, ostruhu vlepte (Epoxy) mezi dvě překližkové destičky a vytvrzený celek vlepte (PU, Epoxy) do drážky vyříznuté na spodku trupu. U otočné ostruhy vlepte mezi destičky trubičku, v níž se bude ostruha volně otáčet. Axiálně je ostruha zajištěna nalepením kousků plastových trubiček na obou koncích. Nalepením plastové trubičky je proti vypadnutí zajištěno i samotné kolečko ostruhy.
Klapky
 • Pro ovládání klapek vyhovuje servo s krouticím momentem od 0,07Nm. Servo je přilepeno (UHU Por) ke spodnímu potahu těsně za vystupujícími servy křidélek a podvozku (obr.C5).
 • Spojka 9 je vzdálena asi 10mm od osy otáčení výstupního hřídele serva a do páky serva je zasunuta od strany serva. Otvor spojky, do kterého jsou zasunuta táhla klapek může potom ležet v ose křídla, což je nezbytnou podmínkou pro symetrické výchylky klapek.
 • Dvě shodné páky ovládání klapek – vhodné jsou po případném převrtání přebývající páky serv – nalepte (CA) na kulatiny vystupující z klapek pod shodným úhlem asi 30°. Páka serva by měla být s pákami ovládání klapek zhruba rovnoběžná (při krajní poloze serva „zavřeno“). Doporučená max. výchylka klapek je do 60°.
 • Doladění správných koncových poloh klapek je opět nejjednodušší přes nastavení vysílače. Obzvláště pokud budete pouze přepínat krajní polohy klapek (neproporcionálně), je velmi vhodné použít zpomalovač chodu serva.
Kablíky serv křídla je možné vyvést do trupu z horní strany křídla. Kablíky nesmí být v kontaktu s pohybujícími se částmi serv - to hrozí hlavně u serv křidélek a podvozku. Druhou možností ve vyvedení kablíků do předku trupu. V tom případě je však nutné opatrně vyříznout v přední části plastového uložení křídla montážní otvor. Prodlužovací kablíky použijte jen pokud je to nezbytně nutné.
Křídlo přišroubujte ke trupu. V případě potřeby opatrně sbruste hrany spodku trupu 17 tak, aby po nasazení mezi přechody křídlo-trup lícoval na obou koncích s trupem. Pro bodové přilepení na spodek křídla použijte UHU Por.

D) Zalétání modelu
Kompletně sestavený model vyvažte posouváním akumulátorů po desce – předepsaná poloha těžiště je vyznačena na spodní straně plastových přechodů křídlo-trup příčnými ryskami (obr.C5). Při vyvažování podepírejte model v místě značek prsty – model musí zůstat vodorovně nebo se mírně překlápět na příď. Správnou polohu akumulátorů si na desce vyznačte – lépe udělat v klidu doma, stejně jako kontrolu RC vybavení – tj. správnosti orientace a velikosti výchylek všech ovládaných ploch a funkce podvozku i regulátoru.

Doporučujeme model zalétat bez využití podvozku a klapek. Modelu je potřeba při startu udělit dostatečnou rychlost. Při malé rychlosti budou mít kormidla nižší účinnost , což může při maximálním krouticím momentu od vrtule způsobit potíže. Důležité je model vypouštět přímo – bez jakékoliv příčné nebo podélné rotace.

Po vytrimování motorového letu si vyzkoušejte především mezní stavy – hlavní je pádová rychlost a chování modelu při přetažení a pádu. Dále vyzkoušejte reakce modelu na vysunutí klapek a podvozku a chování s nimi. Vše nejlépe ve větší výšce. Až se s modelem sžijete, můžete za vhodného počasí zkoušet i starty a přistání ze země. Při startu můžete nechat klapky zavřené – model odstartuje i bez nich na velmi krátké dráze. Vliv klapek je naopak velmi výrazný při přistání.
Se zalétaným Thunderboltem nemusíte čekat na bezvětří. Díky rozsahu rychlostí a ovladatelnosti modelu bude brzy záležet pouze na Vás, kdy si půjdete zalétat. Vítr Vás může omezovat pouze při startech a přistáních ze země. Problém není ve výkonech modelu, ale v jeho malé hmotnosti. Případný náraz větru může velmi prudce změnit trajektorii letu a Vám se nemusí podařit na ni dostatečně rychle zareagovat. Pokud se to stane v těsné blízkosti země, může snadno dojít ke značnému poškození modelu.

Přejeme Vám hodně šťastných přistání.

ALFA MODEL s.r.o.

Seznam součástí a nářadí potřebných pro dokončení modelu, které nejsou součástí stavebnice:
 • Polyuretanové (PU) lepidlo, pětiminutové Epoxy, vteřinové lepidlo (CA).
 • Modelářský nůž, šroubováky, transparentní samolepicí páska, ( vrták 1 mm).
 • Pohonná jednotka s regulátorem a vrtulí, akumulátory – některé vyzkoušené doporučené kombinace jsou uvedeny níže.
 • Nejméně šestipovelová RC souprava s pěti mikroservy ( do 10g) a miniaturní přijímač (do 10g).
 • (Prodlužovací kablíky)
 • Nabíječka akumulátorů .


  zpět